نور و ویژگی های آن

حجم فایل : 449.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا نور و ویژگی های آن
فیزیک هشتم-فصل 14 - نور – باریکه نور – پرتو نور
- تشکیل سایه (کسوف و خسوف)
- بازتاب نور مثال : چنانچه پرتو نور با زاویه 70 درجه نسبت به آینه اول برخورد نماید ،زاویه های بازتابش و تابش را در آینه دوم بدست آورید؟ آینه ها تخت
کروی محدب(کوژ)
مقعر(کاو) -کانون آینه های کروی پایان...